logo-de-notenboom

Bredeweg 239 A2

6043 GA Roermond

0475-227722

Bij spoed toets 1

Praktijkondersteuning

A Joon

POH GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg. Hier leest u wat de praktijkondersteuner GGZ voor u kan betekenen.

 • sombere of depressieve stemmingen / gevoelens, spanningsklachten, stress;
 • angstgevoelens;
 • problemen rondom verlies;
 • lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn);
 • relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;
 • verslavingsproblematiek;
 • slaapproblemen.
 • In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.De POH-GGZ kan u helpen door:

    • het verhelderen van problemen;
    • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
    • kortdurende behandeling;
    • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
    • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

  De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

 • Wie is de praktijkondersteuner GGZ?
   
  In onze praktijk is Anita Joon werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
   

 • Kosten
   
  De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

HET WERK VAN DE PRAKTIJKONDERSTEUNER

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting. Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.  Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.

 

Veel mensen in onze praktijk hebben diabetes. We willen graag dat u elke 3 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, en doet regelmatig onderzoek van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij de mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de diëtiste. Eenmaal per jaar maakt u een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.

 

  In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.De POH-GGZ kan u helpen door:
  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling;
  • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
  • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.
De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.
 • Wie is de praktijkondersteuner GGZ?
   
  In onze praktijk is Anita Joon werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
   
  Kosten
   
  De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

U was waarschijnlijk al gewend om hier regelmatig voor naar de praktijk te komen.  De praktijkondersteuner zal u elke 6 maanden zien. Eenmaal per jaar zal de huisarts de controle doen. Naast het meten van de bloeddruk zal aandacht gegeven worden aan het bijhouden van het risicoprofiel voor hart en vaatziekten en zal de behandeling besproken worden. Hierbij gaat het niet alleen om medicijnen, maar ook beïnvloedende factoren, zoals voedingsmiddelen, beweging etc.

Roken is een belangrijke oorzaak van veel aandoeningen. Het verhoogd onder andere de kans op hart en vaat-ziekten, de kans op emfyseem of COPD (“chronische bronchitis) en verschillende vormen van kanker. De praktijkondersteuner kan u helpen om te stoppen met roken. Via een speciaal ontwikkeld programma begeleid zij u om de kans op stoppen zo groot mogelijk te maken. Eventuele medicatie wordt op deze manier vaak vergoed door uw zorgverzekeraar.

Nee, u heeft hierin de keus, maar we willen u wel graag stimuleren om het te doen.  Vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat hierdoor een betere kwaliteit van zorg gegeven wordt, maar ook omdat hierdoor de  huisartsen beter aan andere medische taken toekomen.

 
 
POHS
W Weijts

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een HBO verpleegkundige met daarnaast master opleiding huisartsengeneeskunde. Ze behandelt patiënten zelfstandig en heeft een eigen spreekuur indien nodig kan ze overleggen met de arts. Ze behandelt de alledaagse klachten. Met welke klachten kunt u bij haar terecht:
 • keel, neus en oor klachten
 • hoesten
 • huidklachten
 • bewegingsapparaat van heup t/m voet
 • rugklachten
 • borstklachten
 • vaginale klachten
 • urineweginfecties
 • SOA
 • wonden
 • uitstrijken
 • De praktijkassistentes weten voor welke klachten u bij haar terecht kunt. In onze praktijk is Wilma Wijts werkzaam als verpleegkundig specialist. Zij is al sinds 2005 werkzaam binnen de huisartsenpraktijk en heeft dus veel praktijkervaring.
  Translate »

  Onze WebApp

  Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

  Wij nemen nieuwe patiënten aan

  Schrijf u in via het formulier

  Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul met formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

  Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

  Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

  Bel voor een afspraak

  Uitslagen onderzoek

  Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

  – Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
  – Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
  – Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
  – Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
  – Overgevoeligheden en bijzonderheden
  – Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

  – Actueel medicatieoverzicht

  E-Consult

  Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

  Nog geen account?

  Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

  Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

  Herhaalmedicatie

  U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

  Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

  Dossier inzage

  Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

  Gegevensuitwisseling

  Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

  Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
  In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

  Heb ik wel een afspraak nodig?

  Gebruik de keuzehulp:

  Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

  Herhaalrecept Bestellen

  1
  Uw gegevens
  2
  Gegevens Apotheek
  3
  Medicijnen
  4
  Last Page
  Voorletters
  Achternaam
  Geboortedatum
  Email *
  Telefoonnummer
  Apotheek
  Laten Bezorgen?
  Medicijnen
  Opmerkingen
  Call Now Button Ga naar de inhoud