Ongewenst gedrag/Agressie

Ongewenst gedrag/Agressie

Ongewenst gedrag/Agressie

Het komt wel eens voor dat wij in onze huisartsenpraktijk te maken krijgen met vormen van agressie. Denk bijvoorbeeld aan schreeuwen, schelden, beledigen of zelfs vernielingen of fysiek geweld. In geval van agressie werken wij altijd via ons agressieprotocol.

In onze praktijk wordt agressief gedrag niet geaccepteerd. Wij willen dat onze praktijk een plek is waar patiënten en medewerkers zich prettig en veilig voelen. Daarom wordt van iedereen verwacht dat we respectvol met elkaar om gaan.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer een dierbare ziek is, kunt u soms wat ongeduldiger en sneller boos zijn. Dat begrijpen wij goed, wij werken immers elke dag met zieke mensen. Wij zijn hulpverlener, maar ook mens. Als er iets niet goed gaat of als u het niet eens bent met de zorg die u krijgt, dan kunt u vragen voor een gesprek. We gaan dan samen in gesprek en zoeken dan samen met u naar oplossingen. Wij hopen op deze manier weer het wederzijds vertrouwen te herstellen.

Wat is agressief gedrag?

Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale als fysieke zin gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

Meer informatie vindt u in ons agressie protocol: agressie protocolTranslate »
Call Now Button